Από 18.04.1988 έως 05.06.1988

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Αναδρομική έκθεση