Από 17.04.1989 έως 14.05.1989

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Αναδρομική έκθεση.