Από 21.10.1985 έως 14.12.1985

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο