Από 20.10.1991 έως 10.11.1991

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο