Από 11.03.1985 έως 26.04.1985

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο