Από 08.10.1984 έως 30.10.1984

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο