Από 21.10.1981 έως 20.12.1981

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο