Από 10.04.1989 έως 07.05.1989

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Αναδρομική έκθεση