Από 10.12.1986 έως 05.01.1987

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο