Από 06.03.1989 έως 09.04.1989

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Αναδρομική έκθεση