Από 23.10.1989 έως 10.12.1989

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο