Από 10.07.1991 έως 30.08.1991

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο