Από 07.03.1984 έως 27.03.1984

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο