Από 28.03.1979 έως 22.04.1979

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο