Από 18.05.1979 έως 01.07.1979

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο