Από 22.04.1985 έως 31.05.1985

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Αναδρομική  έκθεση.