Από 17.12.1979 έως 27.01.1980

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο