Από 06.08.1979 έως 23.09.1979

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο