Από 03.10.1988 έως 04.12.1988

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο