Από 02.04.1984 έως 02.05.1984

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Αναδρομική  έκθεση.