Από 08.02.1988 έως 28.02.1988

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο