Από 24.09.1979 έως 07.01.1980

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο