Από 07.03.1988 έως 03.04.1988

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο