Από 20.04.1989 έως 20.05.1989

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο