Από 15.11.1982 έως 20.02.1983

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο