Από 12.12.1988 έως 22.01.1989

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Αναδρομική έκθεση