Από 19.12.1987 έως 24.01.1988

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Σχέδια από τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης