Από 16.10.1989 έως 15.11.1989

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο