Από 14.03.1983 έως 29.05.1983

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο