Από 05.12.1988 έως 09.01.1989

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο