Από 06.02.1989 έως 19.03.1989

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Αναδρομική έκθεση.