Από 20.12.1988 έως 23.01.1989

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο