Από 11.09.1979 έως 29.10.1979

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Αναδρομική έκθεση.