Από 13.05.1985 έως 09.06.1985

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Αναδρομική  έκθεση.