Από 14.11.1988 έως 18.12.1988

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο