Από 18.10.1982 έως 03.01.1983

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο