Από 29.02.1984 έως 07.05.1984

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Αναδρομική  έκθεση.