Από 12.11.1979 έως 10.12.1979

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο