Από 24.09.1982 έως 25.11.1981

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο