Από 18.11.1987 έως 17.01.1988

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο