Από 24.05.2982 έως 25.08.1982

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο