Από 07.10.1987 έως 25.10.1987

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο