Από 08.06.1988 έως 10.07.1988

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο