Από 19.12.1983 έως 15.01.1984

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Αναδρομική  έκθεση.