Από 21.10.1981 έως 29.11.1981

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο