Από 01.08.1988 έως 11.09.1988

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο