Από 19.10.1987 έως 30.11.1987

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο