Από 16.05.1984 έως 15.06.1984

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο