Από 09.10.1984 έως 04.11.1984

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο