Από 20.08.1984 έως 10.09.1984

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο